Zgloszenie RMA


Imię i nazwisko*:
Nazwa firmy:
Adres e-mail*:
Nr telefonu*:
Model urządzenia*:
Numer seryjny*:
Opis usterki*:

Dane konieczne do odesłania urządzenia po naprawie:


Imię i nazwisko*:
Nazwa firmy:
Nr telefonu*:
Ulica i numer domu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość, Kraj*:
Zapoznałem(łam) się z warunkami gwarancji i je akceptuję*
* - pola obowiązkowe