Wydarzenia

SYNGIO dla ciężarówek

18 sierpnia 2022 r.

Pocket Navigator 8 Europa Truck dostępny z urządzeniem SYNGIO (modele Beta P4300 i P4301) to doskonałą nawigacja dedykowana dla kierowców samochodów ciężarowych. Oprogramowanie pozwala na definiowanie danych pojazdu takich jak np. dopuszczalna masa całkowita pojazdu czy nacisk na osie. Dane te wykorzystywane są potem przy wyznaczaniu trasy, uwzględniając ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.